Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Press releases

2020

Idag inleds teckningstiden i BoMill AB:s emission av units inför planerad notering

10 September 2020

Regulatory

Idag, den 10 september 2020, inleds teckningstiden i BoMill AB:s (”BoMill”) emission av units (aktier och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner) inför planerad notering på Nasdaq First North Growth Market. Teckningstiden löper till och med den 24 september 2020. Vid fulltecknad emission tillförs bolaget initialt högst cirka 30 MSEK före emissionskostnader. BoMill har på förhand skriftligen avtalat om cirka 22,6 MSEK, motsvarande cirka 75 procent av den totala initiala emissionslikviden, via teckningsförbindelser från bland annat styrelse och ledning. Emissionslikviden som BoMill tillförs är avsedd att finansiera bolagets expansion, öka närvaron på fler marknader samt fortskrida med utvecklingen av andra generationens sorteringssystem. Prospekt, teaser och anmälningssedel finns tillgängliga på bolagets (www.bomill.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Härutöver finns möjlighet att teckna med BankID på Sedermera Fondkommissions hemsida. BoMill har inför den planerade emissionen även tagit fram en film som finns tillgänglig på bolagets och Sedermera Fondkommissions hemsidor. Sedermera Fondkommission agerar finansiell rådgivare och Markets & Corporate Law Nordic AB agerar legal rådgivare i nu förestående emission.

BoMill AB publicerar prospekt inför emission av units som inleds på torsdag

9 September 2020

Regulatory

BoMill AB (”BoMill” eller ”Bolaget”) har idag publicerat prospekt inför kommande emission av units (aktier och vederlagsfria vidhängande teckningsoptioner) inför planerad notering på Nasdaq First North Growth Market. Prospektet har granskats och godkänts av Finansinspektionen och finns att tillgå på Bolagets hemsida (www.bomill.com) samt Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se). Emissionen av units, som initialt omfattar cirka 30 MSEK, inleds på torsdag, den 10 september 2020, och pågår till och med den 24 september 2020. Teaser och anmälningssedel kommer att finnas tillgängligt på ovanstående hemsidor när teckningstiden inleds. Sedermera Fondkommission agerar finansiell rådgivare och Markets & Corporate Law Nordic AB agerar legal rådgivare i kommande emission och planerad notering.

BoMill appoints new CEO

31 August 2020

Regulatory

BoMill AB has appointed Mr. Andreas Jeppsson as CEO (Chief Executive Officer). Mr. Jeppsson is 48 years old and will begin his position on 1 September 2020.

BoMill AB förbereder kapitalisering och siktar mot notering på Nasdaq First North Growth Market - Sedermera Fondkommission agerar finansiell rådgivare

5 August 2020

Regulatory

BoMill AB förbereder kapitalisering och siktar mot notering på Nasdaq First North Growth Market – Sedermera Fondkommission agerar finansiell rådgivare