Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

There is more to your grain.

You just have to look for it. 

Reasons to choose BoMill

Grain quality

Sort it out

Each and every kernel have different properties and behaves differently in your business.

Business

More grain. Less pain

By sorting on our solution, the TriQ, you are now able to develop your business.

Easy to use

Smooth operation

Implementing a BoMill solution is easy and when it comes to the operation it is really simple.

Latest press releases

BoMill AB erhåller preliminärt godkännande från Nasdaq First North Growth Market

21 September 2020

BoMill AB (”BoMill” eller ”Bolaget”) kan idag meddela att Bolaget erhållit ett preliminärt godkännande för notering på Nasdaq First North Growth Market (”First North”). Preliminär första handelsdag är tisdagen den 20 oktober 2020. Inför notering på First North genomför BoMill en emission av units (aktier samt vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner) som omfattar initialt cirka 30 MSEK. Förutsatt Nasdaqs formella godkännande kommer Bolagets aktie att handlas under kortnamnet BOMILL, med ISIN-kod SE0014583332, och Bolagets teckningsoptioner att handlas under kortnamnet BOMILL TO 1, med ISIN-kod SE0014829479. Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (”SKMG”) är av Bolaget utsedd till Certified Adviser.

Idag inleds teckningstiden i BoMill AB:s emission av units inför planerad notering

10 September 2020

Idag, den 10 september 2020, inleds teckningstiden i BoMill AB:s (”BoMill”) emission av units (aktier och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner) inför planerad notering på Nasdaq First North Growth Market. Teckningstiden löper till och med den 24 september 2020. Vid fulltecknad emission tillförs bolaget initialt högst cirka 30 MSEK före emissionskostnader. BoMill har på förhand skriftligen avtalat om cirka 22,6 MSEK, motsvarande cirka 75 procent av den totala initiala emissionslikviden, via teckningsförbindelser från bland annat styrelse och ledning. Emissionslikviden som BoMill tillförs är avsedd att finansiera bolagets expansion, öka närvaron på fler marknader samt fortskrida med utvecklingen av andra generationens sorteringssystem. Prospekt, teaser och anmälningssedel finns tillgängliga på bolagets (www.bomill.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Härutöver finns möjlighet att teckna med BankID på Sedermera Fondkommissions hemsida. BoMill har inför den planerade emissionen även tagit fram en film som finns tillgänglig på bolagets och Sedermera Fondkommissions hemsidor. Sedermera Fondkommission agerar finansiell rådgivare och Markets & Corporate Law Nordic AB agerar legal rådgivare i nu förestående emission.

Every kernel counts

Watch our patented sorting technology
identify, analyze and sort each
individual kernel in a batch of grain.

Watch MovieBoMill