Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Investors

Latest press releases

BoMill AB:s emission av units inför notering kraftigt övertecknad

29 September 2020

Teckningstiden i BoMill AB:s (”BoMill” eller ”Bolaget”) emission av units, bestående av aktier och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner, inför notering på Nasdaq First North Growth Market (”First North”) avslutades den 24 september 2020. Emissionen tecknades till totalt cirka 88,9 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 296 procent. Genom emissionen tillförs BoMill således cirka 30 MSEK före emissionskostnader, samt cirka 1 170 nya aktieägare. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den 29 september 2020. Sedermera Fondkommission har agerat finansiell rådgivare och Markets & Corporate Law Nordic AB har agerat legal rådgivare i kapitaliseringen. Nordnet Bank AB har varit Selling Agent.

BoMill AB erhåller preliminärt godkännande från Nasdaq First North Growth Market

21 September 2020

BoMill AB (”BoMill” eller ”Bolaget”) kan idag meddela att Bolaget erhållit ett preliminärt godkännande för notering på Nasdaq First North Growth Market (”First North”). Preliminär första handelsdag är tisdagen den 20 oktober 2020. Inför notering på First North genomför BoMill en emission av units (aktier samt vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner) som omfattar initialt cirka 30 MSEK. Förutsatt Nasdaqs formella godkännande kommer Bolagets aktie att handlas under kortnamnet BOMILL, med ISIN-kod SE0014583332, och Bolagets teckningsoptioner att handlas under kortnamnet BOMILL TO 1, med ISIN-kod SE0014829479. Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (”SKMG”) är av Bolaget utsedd till Certified Adviser.

Latest report

Interim report Q1 2020 (in Swedish)

17 August 2020

Download reportInterim report Q1 2020 (in Swedish)

All reports

Upcoming events

Quarterly report, Q3 2020

October 30, 2020

Planned first day of trading on First North

October 20, 2020

All events

Andreas Jeppsson

CEO since 2020, born 1972

+46 (0)727 00 11 82

andreas.jeppsson@bomill.com

Mikael Lundborg

CFO

+46 (0)708 78 06 88

mikael.lundborg@bomill.com