Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Idag inleds handeln i BoMill på Nasdaq First North Growth Market

20 October 2020, 08:30 CET

Idag, den 20 oktober 2020, inleds handeln i BoMill AB:s (”BoMill” eller ”Bolaget”) aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 på Nasdaq First North Growth Market (”First North”). Bolagets aktier handlas under kortnamnet BOMILL, med ISIN-kod SE0014583332, och Bolagets teckningsoptioner av serie TO 1 handlas under kortnamnet BOMILL TO 1, med ISIN-kod SE0014829479.

Under september 2020 genomförde BoMill en kraftigt övertecknad emission som tillförde Bolaget cirka 30 MSEK före emissionskostnader. Utöver kapitalet tillfördes BoMill cirka 1 170 nya aktieägare.

VD Andreas Jeppsson kommenterar

”Det har varit fantastiskt att uppleva det stora intresset för Bolaget och det är tydligt att många med oss insett potentialen i vårt produkterbjudande, som kan bidra till ett mer hållbart och resurseffektivt jordbruk samtidigt som vi möter konsumentens ökade kvalitetskrav. Vi ser fram emot att nu verka som ett noterat bolag, med de möjligheter det innebär.”

Rådgivare

Sedermera Fondkommission har agerat finansiell rådgivare och emissionsinstitut i samband med emissionen och noteringen. Markets & Corporate Law Nordic AB har agerat legal rådgivare.

Documents

För mer information om BoMill, vänligen kontakta:

Andreas Jeppsson, VD

Telefon: +46 (0) 727 001 182

E-post: andreas.jeppsson@bomill.com

Certified Adviser: Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

Telefon: +46 70 755 95 51

E-post: ca@skmg.se

BoMill har utvecklat och marknadsför en patenterad teknologi för sortering av spannmål i stor skala baserat på varje kärnas inre egenskaper. Metoden är ensam i sitt slag på marknaden idag och bedöms av styrelsen ha potentialen att kunna bli en s.k. Golden Standard. Bolaget bedriver verksamhet på flera marknader och har sålt sorteringsmaskiner till ett antal välrenommerade företag inom spannmålsindustrin. För mer information om BoMill, vänligen besök www.bomill.com.