Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

BoMill effektiviserar sin marknadskommunikation och använder engelska som huvudsakligt språk

25 November 2020, 14:45 CET

BoMill AB (“BoMill” eller “Bolaget”) meddelar att Bolaget valt att effektivisera sin marknadskommunikation och framöver endast kommer att tillhandahålla pressmeddelanden och delårsrapporter på engelska. BoMills årsredovisningar kommer att publiceras på både svenska och engelska.

BoMill verkar på en global marknad. Beslutet att effektivisera Bolagets marknadskommunikation, och göra engelska till det huvudsakliga språket, ligger i paritet med Bolagets ambition om ett ökat fokus på försäljningstillväxt i Nordamerika, Europa och Kina under 2020 och 2021. Beslutet togs med hänsyn till det faktum att BoMills framtida och befintliga kunder, distributörsnätverk och partners finns i Europa, Nordamerika och Asien. Kommunikationen på Bolagets hemsida sker redan på engelska och hemsidan kommer även fortsättningsvis att vara en viktig plattform för kommunikation med både investerare och kunder på Bolagets målmarknader. 

Documents

För mer information om BoMill, vänligen kontakta:

Andreas Jeppsson, VD

Telefon: +46 (0) 727 001 182

E-post: andreas.jeppsson@bomill.com

Certified Adviser:

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

Telefon: +46 70 755 95 51

E-post: ca@skmg.se

BoMill har utvecklat och marknadsför en patenterad teknologi för sortering av spannmål i stor skala baserat på varje kärnas inre egenskaper. Metoden är ensam i sitt slag på marknaden idag och bedöms av styrelsen ha potentialen att kunna bli en s.k. Golden Standard. Bolaget bedriver verksamhet på flera marknader och har sålt sorteringsmaskiner till ett antal välrenommerade företag inom spannmålsindustrin. För mer information om BoMill, vänligen besök www.bomill.com.