Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

BoMill AB publicerar prospekt inför emission av units som inleds på torsdag

9 September 2020, 14:22 CET

BoMill AB (”BoMill” eller ”Bolaget”) har idag publicerat prospekt inför kommande emission av units (aktier och vederlagsfria vidhängande teckningsoptioner) inför planerad notering på Nasdaq First North Growth Market. Prospektet har granskats och godkänts av Finansinspektionen och finns att tillgå på Bolagets hemsida (www.bomill.com) samt Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se). Emissionen av units, som initialt omfattar cirka 30 MSEK, inleds på torsdag, den 10 september 2020, och pågår till och med den 24 september 2020. Teaser och anmälningssedel kommer att finnas tillgängligt på ovanstående hemsidor när teckningstiden inleds. Sedermera Fondkommission agerar finansiell rådgivare och Markets & Corporate Law Nordic AB agerar legal rådgivare i kommande emission och planerad notering.

Motiv för emission och notering

Den globala befolkningen väntas nå tio miljarder år 2050, vilket får till följd att efterfrågan på livsmedel för mänsklig konsumtion och djurfoder ökar väsentligt. Omkring 37 procent av den totala landmassan är klassificerad som ”jordbruksområde”, och den större delen utnyttjas redan. För att kunna möta den ökande efterfrågan krävs att bönder och andra aktörer i värdekedjan maximerar avkastningen på sin mark och dess skördar på ett hållbart och uthålligt sätt.

Spannmål är idag världens näst mest handlade råvara, efter olja. Att gradera och sortera spannmål har därmed en direkt effekt på global livsmedelsförsörjning och kvalitet.

Spannmålssortering baserat på varje kärnas inre egenskaper är en relativt ny metod som väcker stort intresse inom spannmålsindustrin. Miljöeffekter, såsom ett varmare klimat, kommer fortsätta att leda till variationer i kvalitet och pris. Samtidigt kan vi vänta oss nya och mer restriktiva gränsvärden för mykotoxiner (mögelgifter) samt nya riktlinjer för hanteringen av spannmål. Allt detta kommer bidra till att motivera spannmålsproducenter och processindustrin att maximera värdet och användningen av spannmålsskördar och det är här BoMills patenterade lösning – användandet av enkelkärnesortering – erbjuder möjligheten att, på ett hållbart sätt, säkerställa livsmedelssäkerhet och matkvalitet, med förbättrad lönsamhet genom hela värdekedjan.

BoMill har utvecklat en banbrytande teknologi inom kvalitetssortering av spannmål i stor skala vilket hitintills resulterat i två kommersiella produkter: IQ-sorteraren som är avsedd för laboratoriebruk, samt TriQ-sorteraren som används i industriell skala. Idag är BoMill det enda företaget i världen som i kommersiella kvantiteter kan sortera på kärnans inre egenskaper och inte visuella egenskaper, vilket är den traditionella metoden. Möjligheten att sortera varje kärna på inre egenskaper, såsom proteininnehåll, ger förutsättningar för att maximera användningen av olika spannmålspartier på ett sätt som tidigare inte har varit möjligt.  Bolaget har vid tidpunkten för detta prospekt sålt 39 sorterarsystem, på i huvudsak på två marknader: Nordamerika och Europa. BoMill har flera väletablerade och erkända kunder, såsom Carlsberg, Casillo, Canadian International Grain Institute, Standard Nutrition Company, Varaslättens Lagerhus och GoodMills Group. Således är bedömningen att bolaget har uppnått en initial marknadsacceptans på två större marknadsterritorier. BoMill har, tillsammans med sina ägare, etablerat en organisation som ska kunna ta Bolaget till nästa nivå och på sikt nå önskvärd marknadsposition. Bolaget bedömer att förstärkning av rörelsekapitalet är nödvändigt för att möta behoven och bedriva verksamhet enligt nuvarande målsättningar under den kommande tolvmånadersperioden. Ytterligare kapital krävs dessutom för att kunna expandera verksamheten, öka närvaron på fler marknader samt fortskrida med utvecklingen av andra generationens sorteringssystem.

Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 10-24 september 2020.

Teckningskurs: 18,00 SEK per unit, vilket motsvarar 6,00 SEK per aktie. En (1) unit består av tre (3) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO 1. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Teckningspost: Minsta teckningspost är 300 units vilket motsvarar 5 400 SEK.

Emissionsvolym: Det initiala emissionsbeloppet uppgår till högst cirka 30 MSEK. Därefter kan Bolaget i det fall att samtliga teckningsoptioner nyttjas om cirka 12 månader erhålla ytterligare cirka 23,7 MSEK.

Antal aktier innan emission: 6 928 400 aktier.

Värdering (pre money): Cirka 41,5 MSEK.

Teckningsförbindelser: Cirka 22,6 MSEK av den initiala emissionen omfattas av teckningsåtaganden, vilket motsvarar cirka 75 procent av den totala initiala emissionsvolymen.

Notering: Aktier och teckningsoptioner är planerade att noteras på First North och första dag för handel beräknas bli den 20 oktober 2020.

Investerarpresentation

Bolaget kommer den 15 september 2020 att presentera verksamheten och framtidsplanerna via en livestreamad webbsändning tillsammans med Finwire. Se nedan för mer information.

Presentationen spelas in och kommer att vara tillgänglig efter webbsändningen.

Documents

För mer information om emissionen och den planerade noteringen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 (0) 40 615 14 10

E-post: info@sedermera.se

För mer information om BoMill, vänligen kontakta:

Andreas Jeppsson, VD

Telefon: +46 (0) 727 001 182

E-post: andreas.jeppsson@bomill.com

BoMill har utvecklat och marknadsför en patenterad teknologi för sortering av spannmål i stor skala baserat på varje kärnas inre egenskaper. Metoden är ensam i sitt slag på marknaden idag och bedöms av styrelsen ha potentialen att kunna bli en s.k. Golden Standard. Bolaget bedriver verksamhet på flera marknader och har sålt sorteringsmaskiner till ett antal välrenommerade företag inom spannmålsindustrin. För mer information om BoMill, vänligen besök www.bomill.com

Latest news and releases

BoMill announces that the Rights Issue is registered and the last day of trading in BoMill's BTA is June 10, 2024

5 June 2024

Regulatory

THIS PRESS RELEASE IS NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, WITHIN OR INTO AUSTRALIA, BELARUS, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND, RUSSIA, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA, SWITZERLAND, OR THE UNITED STATES OF AMERICA, OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION WOULD BE UNLAWFUL OR WOULD REQUIRE REGISTRATION OR OTHER ACTIONS. PLEASE REFER TO THE SECTION “IMPORTANT INFORMATION” BELOW.

BoMill AB (the "Company" or "BoMill") announces that the rights issue of new shares with preferential rights for the shareholders was resolved by the ordinary general meeting April 12, 2024 and whose outcome was announced by the Company through a press release on May 15, 2024 (the "Rights Issue"), is now registered with the Swedish Companies Registration Office and the paid subscribed shares ("BTA") will therefore be replaced with ordinary shares.

BoMill announces outcome of the wholly guaranteed Rights Issue

15 May 2024

Regulatory

THIS PRESS RELEASE IS NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION, OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, WITHIN OR INTO AUSTRALIA, BELARUS, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND, RUSSIA, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA, SWITZERLAND, OR THE UNITED STATES OF AMERICA, OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION WOULD BE UNLAWFUL OR WOULD REQUIRE REGISTRATION OR OTHER ACTIONS. PLEASE REFER TO THE SECTION "IMPORTANT INFORMATION" BELOW.

BoMill AB (the "Company" or "BoMill") announces hereby the outcome of the wholly guaranteed rights issue of shares with a subscription period ended on May 14, 2024 (the "Rights Issue").

The outcome of the Rights Issue shows that 26 962 308 shares were subscribed for with the support of subscription rights, corresponding to approximately 96.6 percent of the Rights Issue; and 8 289 101 shares were subscribed for without the support of subscription rights, corresponding to approximately 29.7 percent of the Rights Issue. In total, 35 251 409 shares were subscribed for with and without the support of subscription rights with an issue amount of SEK 21 150 845.40, corresponding to approximately 126.3 percent of the Rights Issue. Thus, the Rights Issue was oversubscribed, and no guarantee undertaking will be utilized. BoMill will receive a total issue amount of approximately SEK 16.8 million before transaction costs through the Rights Issue.

BoMill publishes prospectus regarding the Rights Issue

23 April 2024

Regulatory

THIS PRESS RELEASE IS NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, WITHIN OR INTO AUSTRALIA, BELARUS, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND, RUSSIA, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA, SWITZERLAND, OR THE UNITED STATES OF AMERICA, OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION WOULD BE UNLAWFUL OR WOULD REQUIRE REGISTRATION OR OTHER ACTIONS. PLEASE REFER TO THE SECTION “IMPORTANT INFORMATION” BELOW.

Today, BoMill AB (the “Company” or “BoMill”) has published a prospectus (“Prospectus”) regarding the forthcoming rights issue of shares with preferential rights for existing shareholders (the “Rights Issue”) resolved by the ordinary general meeting on April 12, 2024. The Rights Issue amounts to approximately a maximum of SEK 16.8 million.

See all news and releases