Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

BoMill AB är godkänt för notering på Nasdaq First North Growth Market

16 October 2020, 15:21 CET

BoMill AB (”BoMill” eller ”Bolaget”) kan idag meddela att Bolaget erhållit ett godkännande för notering på Nasdaq First North Growth Market (”First North”). Första handelsdag är tisdagen den 20 oktober 2020. Bolagets aktie kommer att handlas under kortnamnet BOMILL, med ISIN-kod SE0014583332, och Bolagets teckningsoptioner av serie TO 1 kommer att handlas under kortnamnet BOMILL TO 1, med ISIN-kod SE0014829479. Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB är av Bolaget utsedd till Certified Adviser. Sedermera Fondkommission har agerat finansiell rådgivare och Markets & Corporate Law Nordic AB har agerat legal rådgivare i samband med noteringen.

I samband med noteringen på First North har BoMill anlitat Sedermera Fondkommission som likviditetsgarant för Bolagets aktie. Likviditetsgarantin gäller från och med den 20 oktober 2020.

Documents

För mer information om BoMill, vänligen kontakta:

Andreas Jeppsson, VD

Telefon: +46 (0) 727 001 182

E-post: andreas.jeppsson@bomill.com

Certified Adviser: Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

Telefon: +46 70 755 95 51

E-post: ca@skmg.se

BoMill har utvecklat och marknadsför en patenterad teknologi för sortering av spannmål i stor skala baserat på varje kärnas inre egenskaper. Metoden är ensam i sitt slag på marknaden idag och bedöms av styrelsen ha potentialen att kunna bli en s.k. Golden Standard. Bolaget bedriver verksamhet på flera marknader och har sålt sorteringsmaskiner till ett antal välrenommerade företag inom spannmålsindustrin. För mer information om BoMill, vänligen besök www.bomill.com